Tyskland – fakta

Tyskland har med sin beliggenhed og størrelse, både med hensyn til befolkning, areal og økonomi spillet en helt central rolle i europæisk historie og udvikling gennem århundreder.

Når danskerne rejser på ferie, har vi gennem årtier brugt Tyskland som transitland på vej mod Frankrig og andre sydeuropæiske lande. Genforeningen af Tyskland efter murens fald, har påny gjort Berlin mere interessant som en af Europas store metropoler. Kombineret med øget tysk selvværd, er interessen for Tyskland som rejsemål steget gennem de seneste år.

Danskerne har yderligere den særlige interesse i tyske forhold, at der befinder sig et dansk mindretal i Slesvig-Holsten.

Forbrugsmæssigt nyder danskerne godt af, forbrugsgoder ofte er billigere syd for grænsen. Ølturisme over den dansk-tysk grænse har udviklet sig sammen med udbredelsen af billismen i Danmark.

 

Fakta om Tyskland

(Kursiverede tal i parantes henviser til kilder, som står nederst på siden.)

Klima: Klimaet i Tyskland er tempereret med kølige, skyede, våde vintre og somre. (2)

Styreform: Forbundsrepublik.

Tyskland er en forbundsrepublik. I Tyskland har man et tokammersystem bestående af de to nationale lovgivende forsamlinger, Bundestag (Forbundsdagen), hvis medlemmer vælges af befolkningen hvert fjerde år, og Bundesrat (Forbundsrådet), der består af 69 repræsentanter for de 16 delstater (Bundesländer). (3)

Tysklands statsleder er forbundspræsidenten, som vælges for en periode på fem år indirekte af et valgkollegium. Forbundspræsidentens opgaver er primært repræsentative. (8)

Regeringslederen, forbundskansleren vælges af forbundsdagen. Kansleren står til ansvar over for forbundsrådet. Forbundsdagen kan afsætte kansleren, men kun hvis de samtidig kan sikre flertal for en anden kanslerkandidat. (8)

Beliggenhed: Tyskland ligger i Centraleuropa med grænser til Østersøen og Nordsøen, mellem Holland og Polen, syd for Danmark

Tysklands grænse til nabolandene er 3621 km.(1)

Grænselande: Danmark, Holland, Belgien, Luxemborg, Frankrig, Schweiz, Østrig, Tjekkiet og Polen.

Kystlinie: 2389 km. (1)

Øer: I Tyskland er der flere øer i Vesterhavet og i Østersøen.

Sild (Sylt) er den største tyske ø af de frisiske øer i Vesterhavet. Areal: 99,14 km2. Indbyggere: 27.219 (2004). Hovedby: Vesterland.

Femern, tysk ø i Østersøen. Areal: 185,45 km2. Indbyggere: 12.981 (2007). Der er færgeforbindelse fra Femern til Danmark (Rødby-Puttgarten).

Femern er den tredjestørste ø i Tyskland.

Rügen er Tysklands største ø, beliggende i Østersøen. Areal: 926 km2.

Øen Usedom / Uznam er delt mellem Tyskland og Polen. Areal: 445 km2, hvoraf de 373 km2 er tysk og de 72 km2 er polsk. Indbyggertallet på øen er 76.500, 31.500 i den tyske del og 45.000 i den polske.

Areal: 349.223 km2.

Befolkningstal: Tyskland er den folkerigeste stat i Europa (efter Rusland) med 82.329.758 (juli 2009 est.) indbyggere. (2)

Etniske grupper: Tyskere (91,5%).

Mindretal: Dansk, sorbisk, frisisk samt sinti-romansk.

19 % af befolkningen har indvandrerbaggrund, 8,8 % har udenlandsk statsborgerskab overvejende fra Tyrkiet, Grækenland, Italien, Polen, Rusland og det forhenværende Jugoslavien. (7)

Religion: Protestanter 34%, romersk katolsk 34%, muslimer 3,7%, uafhængige og andre 28,3%. (2)

Sprog: Tysk.

Hovedstad: Berlin.

Berlin er Tysklands største by med ca. 3,4 millioner indbyggere.

Berlin er både hovedstad for delstaten Berlin og for den tyske forbundsrepublik. Under Tysklands deling i BDR (Vesttyskland) og DDR (Østtyskland) var Bonn hovedstad i BDR og Østberlin i DDR.

Hovedstæder i delstaterne:

By Indbyggertal Hovedstad i delstat
Berlin 3,4 mio. Forbundsrepublikken og delstaten Berlin
Hamborg 1,8 mio. Hamborg (bystat)
München 1,4 mio. Bayern
Bremen 0,7 mio. Bremen (bystat)
Stuttgart 0,6 mio. Baden-Würtemberg
Düsseldorf 0,6 mio. Nordrhein-Westfalen
Hannover 0,5 mio. Niedersachsen
Dresden 0,5 mio Sachsen
Wiesbaden 0,3 mio. Hessen
Erfurt 0,2 mio. Thüringen
Mainz 0,2 mio. Rheinland-Pfalz
Saarbrücken 0,2 mio. Saarland
Magdeburg 0,2 mio. Sachsen-Anhalt
Kiel 0,2 mio. Schleswig-Holsten
Schwerin 0,1 mio. Mecklenburg-Vorpommern
Potsdam 0,1 mio. Brandenburg

Indbyggertallene bygger på forskellige artikler i den danske version af Wikipedia. Indbyggertallene er afrundet til nærmeste hundredtusinder. (6)

Andre byer:

Delstatshovedstæderne er ikke nødvendigvis de største byer i delstaterne.

Køln, ca. 1 mio. indbyggere.
Frankfurt, 0,7 mio. indbyggere.
Leipzig, 0,5 mio. indbyggere.
Bonn, 0,3 mio. indbyggere. Forbundshovedstad 1949-1990.
Karlsruhe, 0,3 mio. indbyggere.

Regioner: Tyskland er opdelt i 16 forbundslande (Bundesländer).

Tyskland er administrativt delt op i 16 forbundslande eller delstater (bundesländer). Berlin, Hamborg og Bremen adskiller sig fra resten af delstaterne ved at være bystater. Delstaterne er yderligere opdelt i mange amter. Hver enkelt delstat har sit egen regering og parlament.

Forbundslandene har væsentlige beføjelser indenfor bl.a. kultur- og skolepolitik, men også finans- og skattepolitik kan de i nogen grad selv styre. (6)

Flag:

Internationalt samarbejde: EU, Europarådet, FN, NATO, OECD, OSCE, WTO m.fl. (8)

Tyskland var medstifter af forløberen til EU, den såkaldte Kul og Stålunion.

Valuta: Euro.

Ambassader og konsulater:

Økonomi/BNP: BNP pr. indbygger i 2008: 34.800 dollars. (2)

Erhverv:

Tysklands erhvervsliv begår sig blandt verdens største og teknologisk mest avancerede producenter af jern, stål, kul, cement, kemikalier, maskiner, køretøjer, maskinværktøj, elektronik, føde- og drikkevarer skibsbyggeri og tekstiler. (2)

Internet: .de

Telefonkode:

Kendingsbogstav på bil: DE

Luftfartøjsregistreringskode:

Tidszone: CET (UTC+1), sommer CEST (UTC+2)

Landskab:

Landskabet kan overordnet inddeles i tre områder.

  • Det nordtyske lavland.
  • Det mellemske bjergland.
  • Alperne.

Bjerge: Højeste punkt i Tyskland: Zugspitze 2,963 m. (1)

Floder: Rhinen, Donau, Elben, Weser m.fl. Floderne Oder og Neisse udgør grænsen mod øst til Polen.

Søer: Bodensøen på grænsen til Schweiz og Østrig er den største sø i Tyskland.

Have: Nordsøen/Vesterhavet mod nordvest. Østersøen mod nordøst. Tysklands kystlinie er 2389 km lang.

 

Transport

Bil: Vejnettet i Tyskland er ca. 644.480 km. (1)

Køretider:

  • Padborg – Hamburg: ca. 2 timer. (5)
  • Padborg – Berlin: ca. 5 timer. (5)
  • Padborg – Frankfurt: ca. 6 timer og 3 kvarter. (5)
  • Padborg – Mûnchen: ca. 9½ timer. (5)

Tog: Jernbanenettet i Forbundsrepublikken er ca. 41.896 km. Tysklands jernbanenet er det sjette længste jernbanenet i verden. (1)

Flyvetid:

  • Berlin – København: ca. 1 time. (4)
  • København – Frankfurt: ca. 1 3/4 time. (4)
  • København – Mûnchen: ca. 1 3/4 time. (4)