Storbritannien

Fakta om England

Klima: Vejr og klima i Storbritannien minder om vejr og klima i Danmark. Klimaet er et udpræget havklima med høj luftfugtighed, rigeligt med nedbør og små årstidsvariationer. Vestkyster mere regnfuld en østkysten. Middelnedbøren er 630 m.m. om året. Størst i vest og nord.

Sydvestlige vinde modererer vejret, hvorfor det også er lunt i Sydengland.

Styreform: Parlamentarisk demokrati.

England har ingen nedskrevet forfatning. Styreformen baseres på sædvane, domstolspraksis og enkelte forfatningsbestemmelser.

Beliggenhed: Vesteuropa.

Øer:

Areal:

Englands areal: 130.345 km2. I det areal er Skotland, Nordirland og Wales ikke medregnet.

Storbritannien udgøres af England, Wales, Nordirland og Skotland. Storbritanniens areal udgør 243.184 km2.

Befolkningstal:

England: ca. 52. mio.

Storbritannien: ca. 61 mio.

Befolkningstæthed i England: 392 pr. km2.
Befolkningstæthed i Storbritanien: 251 pr. km2.

Religion: Overvejende kristent anglikansk

Sprog: Engelsk, keltisk i visse dele af Wales.

Hovedstad: London

Andre byer: Birmingham, Liverpool, Manchester

Regioner: Skotland, Wales og Nordirland med egne parlamenter.

Flag:

Internationalt samarbejde:

FN, EU, NATO m.fl.

Valuta: Pund sterling

Ambassader og konsulater: Find de aktuelle adresser på www.um.dk.

Økonomi/BNP: 24.060 GBP pr. indbygger i 2008. (5)

Erhverv: Industri, service (herunder banksektoren) og turismen.

Internet: .uk

Telefonkode: +44

Kendingsbogstav på bil: GB

Luftfartøjsregistreringskode: G

Tidszone: GMT

Landskab: England består for det meste af lavland, med noget mere bjergterræn i nordvest (Cumbriabjergene i Lake District) og nord (Penninerne), og kalkstenåse i Peak District. Man finder også flere områder med lave kalkstensåse, som Purbeck, Cotswolds, Lincolnshire med flere. Der findes ingen bjergtoppe over 1.000 meter i England. (2)

Bjerge: Der findes ingen bjergtoppe over 1.000 meter i England. (2)

Floder: De vigtigste floder er Themsen og Severn, og man medtage ofte også fjorden Humber i denne gruppe. (2)

Have: Nordsøen

 

Transport

Bil: Venstrekørsel.

Adgang til England med bil opnås via færgetrafikken fra eksempelvis Esbjerg, eller via Eurotunnelen mellem England og Frankrig.

Tog: Jernbanenettet er vidt udbygget i England.

Flyvetid: 1-2 timer fra København til London.