Grækenland

Grækenland betegnes traditionelt i mange sammenhænge som Europas vugge. Tanker om demokrati, filosofi og videnskab kan tit føres tilbage til de store græske filosoffer i oldtiden. Idag er Grækenland et moderne demokrati, medlem af EU og NATO på linie med de fleste europæiske lande.

Fakta om Grækenland

(Kursiverede tal i parantes henviser til kilder, som står nederst på siden.)

Klima: Det græske klima er middelhavsklima med milde, regnfulde vintre og varme, tørre somre. Floderne tørrer ofte ud om sommeren.
Mod nord og og i de nordvestlige bjerge kan vintrene blive strenge med hård frost og sne.

Det meste af nedbøren falder om vinteren.

Styreform: Republik. (4)

Beliggenhed: Grækenland er beliggende i Sydeuropa, på den sydligste del af Balkan. Grækenland har grænser til landene Tyrkiet, Bulgarien, Makedonien og Albanien.

Kystlinien er på ca. 15.000 km, hvilket er det længste i Europa. (1)

I World Fact Book angives kystlinien til at være 13.676 km. (6)

Øer: Kreta, Rhodos, Kos, Samos, Lesbos m.fl. Ialt er der mere inden 2000 øer inden for den græske stats rammer. Mindre end 200 er beboede. (4)
Kreta er den største ø på 8261 km2. (1)

Areal: 131.957 km2 (Danmark 43.000 km2). (4) og (6)

Befolkningstal: 11,2 mio. 85 indbyggere pr. km2. (4)

I World Fact Book er befolkningstallet estimeret til 10,7 mio. (juli 2009). (6)

Etniske grupper: Grækere, 98%. Andre 2%. (5)

Grækenland fører ingen statistik over etniske grupper. Derfor vides det ikke med sikkerhed hvor mange albansk-talende der bor i Grækenland osv. (6)

Mindretal i Grækenland: Tyrkere, bulgarere, albanere, sigøjnere, makedonere. Den største gruppe er albanere (500-700.000). (1)

Grækerne er også udvandret i stort tal. Der bor op imod 5 mio. grækere i andre lande, primært vestlige lande. (1)

Religion: Græsk ortodokse, 98%. Muslimer 1,3%. Andre 0,7% (5) og (6)

Sprog: Officielt sprog: Græsk. Andre sprog: Rumænsk, tyrkisk, albansk og makedonsk. (5)

Hovedstad: Athen. 3.738.734 (2005) (2)

Andre byer: Indbyggertal  i parantes, minimum 100.000 indbyggere.

Patras (171.616), Piræus (175.697), Thessaloniki (1.099.598) (2). Heraklion (134.000) (1)

Regioner: Grækenland er opdelt i 13 administrative regioner, kaldet periferier. Der er 13 periferier (ni på fastlandet og fire øgrupper). Periferierne er underopdelt i 54 præfekturer. (4)

Flag: Grækenlands flag er stribet i blåt og hvidt med et hvidt kors i blåt i venstre hjørne.

Internationalt samarbejde: Medlem af EU fra fra 1981. Medlem af NATO.

Valuta: Euro.

Ambassader og konsulater: Den danske ambassade i Athen: E-mail athamb@um.dk og hjemmeside www.ambathen.um.dk. (7)

Økonomi/BNP: BNI pr. indbygger ca. 13.000 EUR. Vækst i BNP pr. capita 3,7% (2007). (7)

Erhverv: Turistsektoren, skibsfart, industri samt handels- og finanssektoren driver den græske økonomi. Dertil kommer overførsler fra EU. (7)

Landbrug: 8%
Industri: 21 %
Service: 71%

Græsk økonomi domineres af handel, turisme og søfart. Turistsektoren udgør ca. 20% af økonomien og beskæfter ca. 1/5 af arbejdsstyrken. Sammenlignet med EU gennemsnittet er landbruget forholdsvis vigtigt i Grækenland. (1)

Grækenland er blevet særdeles hårdt ramt af den økonomiske krise, og regeringen arbejder i 2010 med drastiske besparelser på de statslige budgetter.

Internet: Nationalt topleveldomæne, .gr.

Telefonkode: +30

Kendingsbogstav på bil: GR

Luftfartøjsregistreringskode: SX

Tidszone: CET (UTC+2), sommer CEST (UTC+3) (2)

Landskab: Størstedelen af det græske fastland er bjergrigt. Pindosbjergene er en udløber af de Dinariske Alper som strækker sig mod sydøst fra den albanske grænse. Grænsende til Bulgarien ligger Rodopibjergene. Sletteland, lavtlandsområder findes blandt andet i det nordøstlige område vest for floden Maritsa (grænse til Tyrkiet).

Vegetationen er sparsom over store dele af det græske fastland. (5)

Bjerge: Næsten hele Grækenland er bjergrigt. Det højeste bjerg er Olympos på 2911 meter over havet. Pindosbjergene i vest har tinder på over 2500 meter. (1)og (3)

Vulkaner: Santorini er den kendteste vulkan i Grækenland. Vulkanudbruddet i 1640 f.kr. var ekstremt voldsomt og dette udbrud, hvor vulkanen styrtede sammen, er formentlig kilden til historien om Atlantis.

Santorini har siden været i udbrud flere gange blandt andet i år 197 f.kr. Siden 1950’erne har vulkanen været i ro, hvilket ikke udelukker fremtidig vulkansk aktivitet i området. (9)

Floder: Vigtigste flod er Evros/Maritsa der danner grænse til Tyrkiet. (1)

Have: Grækenland omgives af Det Joniske Hav mod vest. I syd af Middelhavet og mod øst af Det Ægæiske Hav.

 

Transport

Bil: Der er motorvej fra Danmark til Grækenland, enten via Italien eller Balkanlandende. Tjek evt. www.trafikken.dk for vejarbejder m.m.

Tog: Tog fra Københavns hovedbanegård til Athen i Grækenland tager cirka — timer. Information om togforbindelser til Grækenland findes ved, at kontakte DSB, at tjekke hjemmesiden www.interrailnet.com eller www.rejseplanen.dk, hvor der er en online søgemaskine.

Interrail for unge som voksne gælder også Grækenland (DSB), prisen varierer alt afhængigt af hvor længe man vil rejse, information om interrail findes på www.interrail.net, www.interrailnet.com og www.dsb.dk.

Togselskaber: —

Jernbanenettet er begrænset i Grækenland, længde: 2548 km (Danmark ca. 2600 km, men Danmarks areal er kun en tredjedel af Grækenlands). (6)

Flyvetid: København – Athen, ca. 4 timer og et kvarter, afhængigt af tidspunkt. (8)